Jeg (N)Solstorms Bårr i Bekkmørtna er stor, med kraftig benstamme og fint balansert kropp. Han har et herlig hode, tøft uttrykk og fin plassering på ørene. Pelsen er bra, og halen har fin lengde. Han har et supert temperament. Jeg er godt fornøyd med gutten.

Vi vet at Bårris bærer klassisk Tabby. Det er stor sjanse for at han bærer dillusjon siden begge foreldrene bærer det, og det er sjanse for at han bærer solid farge siden pappa bærer det.

IC (N)Neofelis Naboo er medium stor. Har vakre grønne øyne og et uttrykk som jeg liker hos sibirene. Hun har supre tufser på ørene og en fantastisk kvalitet på pelsen. Kroppen er balansert og halen har fin lengde. Hun har også et veldig godt gemytt.

Vi vet at Naboo bærer dillusjon og solid farge.

Disse to kattene tror jeg vil utfylle hverandre bra, og jeg har stor tro på dette kullet. De har mange gode egenskaper begge to, og de håper jeg bil bli forsterket. I tillegg håper jeg deres svakheter oppveies av den andres sterke sider.