Naboo er drektig, og jeg er kjempespent på kullet! Naboo sin aller sterkeste side er den fantastiske pelskvaliteten hun har, og det var den jeg var ute etter når jeg fikk henne som betaling for parringen. Jeg tenker ikke å beholde en unge fra denne kombinasjonen, hvis jeg ikke “er nødt”, men jeg håper en annen oppdretter ser verdien av denne kombinasjonen. Naboo har også fantastiske øyne, og er en super mamma!