Bandit har kommet tilbake fra forverten pga allergi. Jeg tror han kommer til et nytt hjem der vi får lov til å få en parring på ham. Han er flott, så jeg håper det