Jeg syns han utvikler seg til å bli en flott katt og jeg gleder meg til å stille ham. Tusen takk Gunn for samarbeidet og for bildene smiley