Den svarte skjønnheten som har fått morsfølelse for lille (N)Solstorms Queen of Charm er (N)Solstorms From Russia With Love, aka Tara. Hun har bodd hos Heidi og Sjarmkattene noen år, men hun vil ikke bli drektig. Hun har prøvd å møte en flott sølvkatt hos (N)Reinebringen’s og i tillegg har hun møtte (N)Solstorms Sheldor of Azeroth som er pappa til Charm. Ingen resultat smiley Nå skal hun kastreres og flytte til et kosekatthjem.

Noen beskylder oppdrettere for å ha en “bruk-og-kast”-mentalitet ovenfor kattene sine når de omplasserer kastrater, men min mening er at det er bedre for en katt som er ferdig i avlen å få flytte til et kosekatthjem enn å bli værende i et oppdrett. Katter er i utgangspunktet ikke flokkdyr, og en kastrert katt havner i tillegg ofte nederst på rangstigen. Det kan bli stress og uro både for katten selv, og katteriet i helhet.

I tillegg er det ikke bra for et katteri å ha for mange dyr. Hvis man samler for mange dyr på ett sted øker stressnivået, og også smittepresset for sykdommer. Dersom man beholder alle kastratene så fyller man snart opp “kvoten” for antall dyr det er forsvarlig å ha i et hus og man må etterhvert legge ned avlsarbeidet.

Så jeg tenker at beskyldninger om “Bruk-og-kast”-mentalitet bunner i manglende kunnskap (som så mye annet), og bryr meg lite om dem. Jeg syns tvert imot det er veldig fint når kastrerte katter kan få flytte til nye hjem der de kan få være midtpunktet i familien smiley