Man skulle tro at dette var bilder tatt av samme katten med noen års mellomrom, men det er det ikke. Det øverste bildet er (N)Solstorms Queen of Charm, deretter hennes søster (N)Solstorms Queen of Taiga og det nederste er mammaen deres som heter GIC (N)Solstorms Instant Karma of Summer.

Det er så artig å følge med småpusene etterhvert som de vokser. Tusen takk både Heidi smiley og Anne Grete smiley