Jeg har avtalt å kjøpe en superfin hannkatt og jeg søker forvert. Jeg tror katten blir veldig vakker og fin og jeg ønsker at han stilles ut. Forverten trenger ikke stille ut, men katten må gjøres tilgjengelig for at jeg skal kunne stille ut.

En hannkatt går ofte ikke godt overens med små barn.

Les mer her: http://solstorms.com/forvert.html