En stor takk til NRR GF som har valgt meg inn som varamedlem i NRR Avlsråd. Dette er noe jeg har hatt lyst til i flere år så jeg gleder meg til å ta fatt på jobbensmiley
Takk også til HÅLKA sin sekretær Irene som tok jobben med å presentere meg for GF’en smiley

På nrr.no står det følgende:

Avlsrådet – AR

Avlsrådet behandler en rekke saker som angår avl og oppdrett, stambokregistrering og import. AR gjør selvstendige vedtak i sine saker. NRRs styre er klageinstans for vedtak. Avlsrådet samarbeider tett med NRRs stambokfører. Mange av oppgavende er i den daglige drift delegert stambokfører.

Avlsrådet er et rådgivende organ for NRRs styre, tilsluttende klubber og deres enkeltmedlemmer i forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Generalforsamlingen og NRRs styre kan delegere vedtaksmyndighet til avlsrådet. … Stambokbokføringsansvarlig har også plikt til å kontakte Avlsrådet hvis det oppstår problemer. Medlemmer av Avlsrådet har taushetsplikt.

Hovedgrunnen til at jeg har vært interessert i avlsrådet er at jeg er opptatt av genetikk og at jeg har en del kunnskap om det. Jeg er også generelt opptatt av avl, og av kattens ve og vel. Jeg har mye erfaring, så jeg tror og håper jeg kan bidra på en positiv måte smiley

Det var dagens selvskryt, men det må til noen ganger smiley

Jeg får legge inn et bilde av mine to første kull + mamma til B-kullet. De ble født i 2005 smiley