For noen dager siden leste jeg en diskusjon på sia til en russisk oppdretter, og jeg har lyst til å skrive et innlegg på bakgrunn av denne. Jeg må ta høyde for at det er noe jeg har misforstått pga oversettingsproblemer. Innlegget kommer også til å bære preg av mitt eget syn på det hele slik at jeg kanskje fokuserer mest på de argumentene som støtter mitt syn. Her anbefaler jeg alle å utøve en god dose kildekritikk smiley

Oppdretteren henviser til den gruppen av oppdrettere som jobber for å få sibirer med null neva i stamtavlene sine. Hun sier at de utelukker cs-negative katter fra avl hvis de har neva i generasjonene helt bak til 10 – 20 generasjoner, samtidig som de er veldig glad i å bruke foundationkatter som ikke har stamtavle i det hele tatt. Hun sier at en oppdretter som føder opp de tradisjonelle fargene ikke blir betraktet som en oppdretter av tradisjonell sibir så lenge det finnes neva i stamtavlen.

På bakgrunn av dette stiller hun følgende spørsmål:

1) Hvilken innflytelsen gir en katt i 9-10 generasjon (80-tallet) for tradisjonell avl etter 30 år?

2) Hvor mye kan man stole på stamtavlene til kattene født på 80-tallet? Oppdretteren som skriver, sier hun tror at det er mange feil i slike stamtavler. På den tiden var det ikke in med katter uten stamtavle, sier hun, og noen oppdrettere fant kanskje bare på foreldre slik at stamtavla ikke var helt tom. Da var det lettere å selge kattungene.

3) Hvorfor er en cs-bærer med en tradisjonell stamtavle bedre enn en katt som har en neva i 9 – 10 generasjon?

4) Stamtavler. Hva som er bak foundationkatter vet ingen. Kanskje forfedrene er neva, britter eller maine coon? Hvorfor er den bedre enn en katt som har neva i 9 eller 20 generasjon?

5) Det er få katter som har en slik stamtavle, hvordan kan man jobbe med en så liten genpool

6) Disse oppdretterne jobber ikke for å forbedre typen til sibirkattene, men jobber bare med linjene. Vi typen til sibirkatten endre seg pga denne avlen?

Hun sier at hun ikke ser logikken og spør hva andre oppdrettere mener om det hele. Nå som jeg skriver i bloggen har hennes innlegg over 570 kommentarer.

________________________________

De som svarer er først og fremst russere, og for meg er det naturlig å tenke at det er de som kan sin rase. De har vokst opp med sibirkatter, kan historien, kan språket og vet hva en ekte sibirkatt er. Det hadde vært rart for meg hvis russere skulle begynne å fortelle nordmenn hvordan en ekte norsk skogkatt skal være.

Sibirkatten ble godkjent som rasekatt på midten av 90-tallet og mye har endret seg siden da.

Disse russerne skriver om problemer med å finne gode foundationkatter, som faktisk er katter de fanger i naturen. De sier at kattene har endret seg de siste 30 årene. Det er oppdrett av mange raser i Russland og kastrering er noe man ikke gjør om. Da sier det seg selv at katter man finner ute på gatene i byene er blandinger, ikke rene huskatter som jo er foundationkatter for sibir. De store tunge kattene finnes ikke ute i byen lenger, sier en. En skriver at det nesten ikke finnes noen i landsbyene rundt St.Pettersburg, og de få som finnes er umulig å fange.

De som skriver tar opp en rekke problemer med foundation:

Stamtavla er ikke kjent. En skriver at det er lett å avle uten neva i stamtavla så lenge stamtavla ikke er kjent. Altså at foundationkatter uten stamtavle kan ha hva som helst bak seg, og da kan oppdrettere som bruke slike katter skryte av null neva selv om kanskje det er massevis av neva i stamtavlen. Hvorfor bryr de seg ikke om eventuell neva bak foundation når de ikke vil ha neva i stamtavla. Flere foundationkatter bærer genet som gir neva. Er det lettere for disse oppdretterne å lukke øynene enn å forholde seg til genetikken? De kattene som hentes fra gata kan være hva som helst. Kanskje perser? Noen viser til at de som fanger inn katter og selger dem som foundation gjør det for lettjente penger. Lite jobb for dyre katter.

Helse: De påpeker at disse som er ute etter “ekte” katter undergraver mange års arbeid fra store kjente russiske oppdrettere som verdiløst. En annen påpeker at man har jobbet mye med helse i de årene man har avlet katter, og at man ikke vet hva katter i naturen bærer på av sykdommer. En annen argumenterer med at katter som lever ute i det ville er sterke og sunne katter på grunn av naturlig seleksjon, men hvis man sjekker genene er det bare Gud som vet hva man finner.

Innavl: En spør hvorfor de som er så redd for innavl ikke er redd for ville katter som lever i grupper der innavlen naturlig er stor.

Hva er en ekte sibir? En påpeker at det er spesielt at nye oppdrettere som faktisk aldri har sett en sibir slik de så ut for 30 – 40 år siden annet enn på bilder skal fortelle russerne hva som er “en ekte sibir”. Russerne sier selv at katter på gatene er ikke lenger sibirer, men de er blandinger av forskjellige gatekatter.

Svindel: Hvem som helst kan ta en bror og en søster, parre dem og så få stamtavle som foundation. Da kan man selge katten som en med 0-innavl. Det er lett å svindle.

Hva er begrunnelsen for slik ideologi? En peker på at den nye ideologien ikke er genetisk begrunnet. En peker på at en av de som avler mest på denne måten ikke viser kattene sine på utstilling, og avlen er veldig liten. De henviser igjen til at det er naivt å tro stamtavler fra 80-tallet for det er mye feil i dem, men genetiske tester kan ikke misforståes.

Det står veldig mye i tråden og jeg forstår ærlig talt ikke alt. Men jeg har fått litt hjelp til å oversette. I tillegg er det mye tull, mange fornærmelser mellom de som stor for denne no-neva politikken og de russiske oppdretterne som skriver i tråden. Det prøver jeg å overser.

_____________________________________

Jeg klarte ikke å la være å blande meg… Mine 2 cents er disse:

Jeg vil vite hva som er i mine stamtavler. Jeg ønsker rene sibirer. En oppdretter jeg PM’et med mente at foundationkatter kan sees på som en annen rase. Det er en interessant tilnærming og jeg er jo enig når jeg tenker meg om. Det kan være hva som helst blandet inn i dem, og jeg vil heller ha noen NEM innblandet i mine sibirer enn for eksempel Perser, Maine Coon eller Britter.

Jeg tenker at det er et avlsetisk problem å bruke slike katter i avl. Hvordan lever disse villkattene som fanges inn for å bidra i avlen? De er ikke halvtamme katter slik som man møter på ferie i Hellas. Dette er ville dyr som “er umulig å fange”. Jeg har sett noen av dem hos dyrebeskyttelsen i Harstad og jeg syns fryktelig synd på dem. Kattunger av slike hunnkatter må også taes fra mor for å bli tamme. Hva skjer med katten etter at de er ferdig i avl? Kommer de noen gang til dyrlege?

Genpoolen: På hvilken måte hjelper selektering etter NEM-katter i avlen? Vi skal selektere på HCM, PKD, PK-def, B-blod. Noen selekterer på farge, noen på type. Hvor viktig og riktig er det da å selektere på antall NEM i stamtavla? Jeg tror at hvis vi skal få nok katter til å kunne selektere på alt dette trengs det mange foundationkatter.

______________________________________-

Ærlig talt tror jeg disse oppdretterne er relativt få hvis man ser alle oppdretterne under ett. Det er noen svært gode oppdrettere med i gruppen, noen som har mye kunnskap om det de driver med. Men det er også mange nye som draes med inn i denne tenkemåten, og hvis man ikke en gang kan enkel fargegenetikk lurer jeg veldig på hvordan de skal sette seg inn i mer komplisert genetikk som ved for eksempel HCM eller PKD der den genetiske arveveien ikke er kjent og mulighetene er mange. I tillegg risikerer man å dra inn andre sykdomsmutasjoner som er mer vanlig hos andre raser.

I tillegg til at jeg tror den gruppen er liten, tror jeg mange er ganske halvhjertet med i den. Noen har sibirer både med og uten NEM, og da avler de jo strengt tatt ikke for at sibirene skal bli mest mulig “ren”. Da har man en avlsplan som i følge ideologien ødelegger sibiren og en annen som skal redde den. Da forstår jeg ikke helt poenget.

Jeg er i følge disse oppdretterne en oppdretter som ikke føder opp tradisjonell sibir selv om jeg aldri har hatt neva eller har hatt kull med neva. Jeg tester alle mine katter for genet som gir neva og har aldri parret to bærere. Jeg har faktisk bare hatt to bærere i avl i de årene jeg har avlet helt til jeg kjøpte mine to nye importer som begge er bærere.

Jeg har vært veldig imot neva tidligere, og jeg vil ikke avle neva selv. Det er ingen hemmelighet at jeg har sett på det som en tragedie at nevaen ble godkjent som en søskenrase til sibir, og ikke en egen rase. Jeg tenkte jo å kjøpe meg en foundation, men av flere ulike grunner ble det aldri noe av. Det er jeg glad for i dag. Jeg vil heller ikke bidra til å ødelegge eller undergrave den jobben flinke oppdrettere har gjort i over 30 år. Heldigvis lærer man hele tiden, og man kan tilpasse seg ny informasjon.

Bildet under er av nevaen Mars som var med når sibiren ble godkjent i Fife. Han ligger bak de aller fleste sibirkattene våre, og han er fortsatt en av de vakreste nevaene jeg vet