På finn.no finner man av og til rasekatter uten stamtavler, og rasekattblandinger som selges for flere tusen kroner. Noen blir fristet til å få seg en rasekattliknende katt for en billig penge istedenfor å legge ned noen flere kroner i en registrert katt. Noen tenker også at en raseblanding er en sunnere katt enn en renraset katt. Dette er feil på mange måter.

Derfor vil jeg skrive noen ord om hvordan vi jobber, og hvorfor man skal (ikke bør) velge seg en katt med stamtavle hvis man vil ha en rasekatt.

1) Organisasjonen

For oss rasekattoppdrettere som er under Fife, er det først vår lokale katteklubb vi forholder oss til i første omgang. Min klubb er Hålogalandkatten som har sete i Harstad. Den arrangerer møter, kurs, andre sammenkomster og utstillinger for å nevne noe. Den lokale katteklubben er førstelinjetjenesten i vår organsisasjon, og bindeleddet mellom oss og NRR.

Hålogalandkatten er, sammen med de fleste andre katteklubbene i Norge, medlem i NRR som er den nasjonale katteklubben. 2000 enkeltmedlemmer er via sine klubber medlem av NRR. NRR har et styre, et kontor med 2 årsverk, og mange råd og utvalg (blant annet helseutvalget, avlsrådet, lovkomiteen og displinærkomiteen). NRR har ansvar for å føre stambok og utstede stamtavler, passe på at lover og regler blir fulgt og ellers jobbe for kattens beste på andre måter. Brudd på reglene kan blant annet føre til avlsforbud og/eller utstillingsforbud i inntil 5 år.

NRR er igjen medlem i FIFe sammen med nasjonale klubber fra mange andre land. Dette er hovedorganisasjonen vår og man kan si at den har mange av de samme oppgavene og rådene som NRR, bare på internasjonalt nivå. FIFe har via sine klubbmedlemmer 100 000 individuelle medlemmer.

The name FIFe is synonymous with quality and unity“, står det på siden til FIFe. Det er det vi oppdrettere skal jobbe mot.

2) Lover og regler

Vi rasekattoppdretter en del lover og regler å følge. En ting er dyrevelferdsloven og andre norske lover. Der er Tollmyndighetene og Mattilsynet rette instanser, og det er i utgangspunktet en selvfølge at alle dyreeiere følger disse reglene. Mattilsynet har jo alt av dyrehold under sine beskyttende vinger så dessverre skal det mye til før de griper inn. Dyreholdet har oftest gått langt over alle støvelskaft før et vanlig privat dyreeier får tilsyn.

I tillegg har vi den lokale klubbens regler, NRR sine nasjonale regler og FIFe sine internasjonale regler. Vi oppdrettere har altså 3 sett kattespesifikke regelverk å følge, og alle er laget med tanke på kattens beste. I tillegg har vi de uskrevne reglene oss oppdrettere imellom. FIFe sine regler trumfer selvfølgelig de andre, men NRR (og sikkert andre nasjonale klubber) har noen nasjonale tillegg. Reglene handler om hvordan katten skal bo, avl, helse, utstilling og mye mye mer. Fife sine regler, med NRR sine nasjonale tillegg, kan leses her.

Hvis du kjøper en katt med stamtavle vet du altså at katteholdet og katteavlen er regulert, at det er krav om karantene ved sykdom, at det ikke drives rovdrift på kattene. Rett og slett at mammakatt og pappa har et bra liv.

Hvis du kjøper fra en uregistrert oppdretter aner du ikke hva slags forhold foreldredyrene lever under. Du vet ikke om du får med smittsomme sykdommer på kjøpet, og du vet ikke om mor har hatt 1 eller 8 kull de siste to – tre årene.

3) Arvelige sykdommer

Noen lever fortsatt i den villfarelsen at en blandingskatt er sunnere enn en renraset katt. Det er den ikke! En katt som kommer fra en stor populasjon med lite innavl vil nok kanskje være friskere enn en katt som kommer fra ukontrollert avl med en liten genpool. Da med tanke på arvelige sykdommer selvfølgelig. Men så enkelt er det ikke.

Noen raser er kjent for å kunne få noen arvelige sykdommer. For eksempel dukket det opp en sykdom som het PKD hos perseren for noen år tilbake. Sibirene kan av og til få en hjertesykdom som heter HCM. Perserfolket tester sine katter for PKD og de har ikke lov til å avle på PKD-positive katter i NRR. Det vil si at de ikke får stamtavle på avkom etter en slik katt. Her er lovteksten. Vi sibiroppdrettere tester kattene våre for HCM og avler ikke på syke katter. De fleste oppdrettere følger dette helseprogrammet for HCM-testing. Dette er det ikke pålagt fra NRR (enda), men det er absolutt en av de uskrevne reglene for avl av sibirkatt.

Så må man forstå litt genetikk:
Ved organisert oppdrett der man får stamtavler på katten, kan man altså vite at det er regler som regulerer testing for kjente arvelige sykdommer hos avlsdyr. Oppdrettere er pålagt å gjøre sitt beste for å avle fram sunne og friske dyr.

Hvis man kjøper fra en uregistrert oppdretter, så er ikke denne “oppdretteren” pålagt å teste for noen ting. Det vil si at mordyret for eksempel kan ha PKD og fardyret for eksempel kan ha HCM. Da kan avkommene arve begge sykdommene.

Get the point?


Dette er tre viktige grunner til at du, ikke bør, men må velge en katt med stamtavle hvis du vil ha en rasekatt. Det finnes mange flere som jeg ikke skal gå inn på her og nå.

Hvordan går du fram hvis du vil ha en rasekatt da? En ting er å besøke utstillinger. Alle de som stiller ut katter må være medlem i en klubb og der kan du treffe både oppdrettere og andre katteeiere.

På utstilling får du se mange forskjellige raser, og du må huske på at katteraser er like forskjellige som hunderaser. Noen har stort behov for nærhet, noen har stort aktivitetsbehov, noen liker å klatre mye, noen er “sofaputer”. Tenk på hva du ønsker og hva du kan tilby. Jeg ser at noen spør på Facebook hva andre anbefaler, og da vil selvfølgelig enhver katteeier anbefale sin rase. Men en og samme rase passer ikke for alle. Da ville vi ikke hatt alle de rasene vi har.

Du kan gå inn på nrr.no og se hvilke klubber som finnes i Norge. Så kan du surfe på lokale klubbers hjemmesider. De fleste av dem har en side der oppdrettere som er medlem i klubben er oppramset og der du finner link til hjemmesider.

Du kan også sjekke raseringer, men husk at det ikke er et krav for en oppdretter å være med i en rasering. Det er helt frivillig.

Du kan selvfølgelig også spørre rett ut om oppdretteren er medlem i NRR eller en annen rasekattorganisasjon (det finnes andre likestilte organisasjoner som FIFe, men i Norge og Sverige er de ganske små enda så derfor skriver jeg ikke mye om dem).

Eller du kan spørre andre oppdrettere om anbefalinger til oppdrettere av den rasen du ønsker deg.

Dette var et langt innlegg, men det er viktig. Det er viktig for deg som kjøper, og det er viktig for katten. Masse lykke til med kattekjøpet!