De er 8 uker nå og skal snart få sin første vaksine. Espen Askelabb skal flytte til Bodø, Effie Trinket blir i oppdrettet mitt, mens (fur) Elise skal til en annen oppdretter. Dette blir veldig bra ?

Ny parring er planlagt tidligst i November/Desember