(N) Solstorms Blairwich og (N) Solstorms Aske av Karma har vært på HCM-scanning og begge var HCM normal. Supert!!!

Takk til eierne ?

Blairwich/Ariel er etter (N) Solstorms Ashoka Tano x (N) CarilloCat May Defender

Aske av Karma /Aske er etter IC (N) Solstorms Kitty Purry x GIC (N) Solstorms King of Hearts