Pepsi er på Midtnorsk Katteskrullekompetsnsesenter, og det hender at jeg finner bilder. Da stjeler jeg!

Pepsi er en høyt elsket katt, og jeg er så takknemlig 💜

Ellers må jeg anbefale gruppen nevnt over. Der er det BARE koselig å være 😘