Rollo har, som unge sibirkatter flest, stort sett to gear. De er full fart og bråstopp.

I tillegg har de en utømmelig utforskningstrang og de elsker å hjelpe til absolutt overalt uansett om “hjelpen” er ønskelig eller ikke. De er dessuten absolutt overbevist om at de er universets sentrum.

For en person som er vant til Hellig Birma kan det nok bli litt mye innimellom. Derav bildeteksten ☺️